CUARDACH · SEARCH
Scríobh téarma Béarla nó Gaeilge.
Type a term in English or Irish.
Fáilte chuig an mBunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge. Welcome to the National Terminology Database for Irish.
Níl ar fáil ar an suíomh móibíleach seo ach réimse teoranta seirbhísí. Tá seirbhísí breise ar fáil ag www.tearma.ie. This mobile website only provides a limited range of services. Additional services are available at www.tearma.ie.
Sonraí téarmaíochta: © 2006–2019 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2019 Fiontar agus Scoil na Gaeilge, DCU